Meteen naar de inhoud

Privacy statement

All-Inn Verspreidingen BV
All-Inn Verspreidingen BV en de aan haar gelieerde bedrijven gevestigd aan Koppelstaat 36 7391 AK te TWELLO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.verspreidingen.nl, www.allinnbezorger.nl, www.wordbezorger.com

Koppelstaat 36, 7391 AK, TWELLO

+31571-274137

Functionaris Gegevensbescherming
Lesley Palmeri is de Functionaris Gegevensbescherming van All-Inn Verspreidingen BV Zij is te bereiken via info@verspreidingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
All-Inn Verspreidingen BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Klachten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
All-Inn Verspreidingen BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopieën van rijbewijs, ID-Kaart of paspoort, kopie van je bankpas

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij het aan gaan van een bezorgovereenkomst zullen wij te allen tijde (schriftelijke) toestemming vragen aan de ouders of voogd.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klachten@verspreidingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
All-Inn Verspreidingen BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • All-Inn Verspreidingen BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • All-Inn Verspreidingen BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
All-Inn Verspreidingen BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) > Bewaartermijn> Persoonsgegevens  > Reden

 • 7 Jaar: Persoonsgegevens, inclusief BSN nummer en betaalgegevens. Reden: Wettelijke Verplichting
 • 5 Jaar: Contactgegevens van klanten. Reden: Nodig voor het adequaat uitvoeren van onze dienstverlening
 • 2 jaar: Gegevens over website bezoek ed., Klachten. Reden: Optimalisatie van ons proces, zodat wij deze af kunnen stemmen op je wensen.

Delen van persoonsgegevens met derden
All-Inn Verspreidingen BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. All-Inn Verspreidingen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Voor sommige cookies hebben we jouw toestemming nodig. Bij All-Inn Verspreidingen maken we gebruik van vier soorten koekjes, uhh.. cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website, en belangrijker, voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy, voor het plaatsen hebben hebben wij dan ook geen toestemming nodig.

Tracking cookies
Voor het plaatsen van tracking cookies hebben wij toestemming aan je gevraagd. Deze cookies houden je surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wil je dit niet meer? Meld je dan af via je browser.

Google Analytics
Naast bovenstaande cookies plaatsen wij ook cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken Analytics om inzicht te krijgen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt en om de kwaliteit en effectiviteit van de site te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te vallen onder de uitzondering in de cookiewet. Hierdoor hebben wij geen voorafgaande toestemming van jou nodig voor deze cookie.

Third-party tracking cookies
We gebruiken third-party tracking cookies voor: Google AdWords, Leadinfo, Facebook Pixel, delen via Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube.

www.verspreidingen.nl
Meld je af voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All-Inn Verspreidingen BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klachten@verspreidingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

All-Inn Verspreidingen BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All-Inn Verspreidingen BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op 0571-274137 of via klachten@verspreidingen.nl.